МДХ-ны ерөнхийлөгч Ц.Эрдэнэбилэгийн нэрэмжит багийн УАШТ

30XI сарӨдрийн турш03XII сарМДХ-ны ерөнхийлөгч Ц.Эрдэнэбилэгийн нэрэмжит багийн УАШТ

Тэмцээний танилцуулга

Баг тус бүр таван гишүүнтэй

Хугацаа

Арван нэг дүгээр сар 30 (Пүрэв) - Арван хоёр дугаар сар 3 (Ням)

Comments are closed here.