Албан бус багийн дүн

812

Энэ удаагийн даамын өсвөрийн УАШТ-д 21 аймаг, 9 дүүргийн даамчид өрсөлдсөнөөс 18 аймаг, дүүрэг медаль хүртжээ. Баянзүрх дүүргийн өсвөрийн даамчид медалийн тоо болон алтан медалийн чанараар бусдаас илүү байгаа бол хөдөө орон нутгаас Архангайн баг хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлсэн байна.