Ногооннуур сумын даамчид тэргүүлэв

812

Баян-Өлгий аймгийн 2022 оны аварга шалгаруулах 100 буудалт даамын тэмцээн энэ сарын 15-16-ны өдрүүдэд өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчдийн ангиллаар зохиогдлоо. Аймгийн БТСХ, “Адал” даамын холбоотой хамтран зохион байгуулсан тус тэмцээнд 200 гаруй тамирчид ухаанаа уралдууллаа.

Өсвөр үе. 5-7 нас. Хөвгүүд1-р байр А.Аслан /Дэлүүн сум/

1-р байр А.Аслан /Дэлүүн сум/

2-р байр А.Нурлыбек /Цэнгэл сум/

3-р байр Ж.Хажымурат /Өлгий/

Өсвөр үе. 5-7 нас. Охид

1-р байр Н.Алуа /Ногооннуур сум/

2-р байр М.Каусар /Цагааннуур тосгон/

3-р байр Н.Альбина /Бастама сургууль/

Өсвөр үе. 8-10 нас. Хөвгүүд

1-р байр К.Ахжархын /Ногооннуур сум/

2-р байр Х.Ясин /Алтай сум/

3-р байр Т.Аллажар

Өсвөр үе. 8-10 нас. Охид

1-р байр Н.Толхын /Алтай сум/

2-р байр Ж.Пернегүл /Ногооннуур сум/

3-р байр Т.Амина /ЕБ-ын 6-р сургууль/

Өсвөр үе. 11-13 нас. Хөвгүүд  

1-р байр Ж.Хабылниет /Алтай сум /

2-р байр Н.Исламбек /Ногооннуур сум/

3-р байр Е.Ахниет / Алтай сум /

11-13 нас. Охид

1-р байр Б.Айдана /Цэнгэл сум/

2-р байр Ш.Гүлбахыт /Ногооннуур сум/

3-р байр М.Көгершин /ЕБ-ын 2-р сургууль/

Өсвөр үе. 14-16 нас. Хөвгүүд

1-р байр Е.Нурханат /Цэнгэл сум /

2-р байр Х.Мырзабек /Цэнгэл сум /

3-р байр Б.Бауыржан /Ногооннуур /

Өсвөр үе. 14-16 нас. Охид

1-р байр Б.Жансая /ЕБ-ын 5-р сургууль/

2-р байр Е.Амина /Бастама сургууль/

3-р байр М.Айнур /Цэнгэл сум/

Залуучууд. 17-18 нас. Эрэгтэй

1-р байр Х.Ахтилек /Дарын сургууль/

2-р байр А.Жанибек /Алтай сум/

3-р байр Б.Оралбек /Ногооннуур сум/

Залуучууд. 17-18 нас. Эмэгтэй

1-р байр Б.Еркегүл /Бастама сургууль/

2-р байр К.Гүлдаурен /Ногооннуур сум/

3-р байр Б.Фатима /ЕБ-ын 5-р сургууль/

Насанд хүрэгчид. Эрэгтэй

1-р байр Нурлан /Ногооннуур сум/

2-р байр Ч.Болатбек /Булган сум/

3-р байр Х.Бегарыс /Цэнгэл сум/

Тусгай байр Делегат /Өлгий сумын 13-р баг/

Тусгай байр Э.Нурбол /Өлгий сумын 4-р баг/

Насанд хүрэгчид. Эмэгтэй

1-р байр С.Нуржайна /Цэнгэл сум/

2-р байр Л.Айнек /Булган сум/

3-р байр Ш.Саттигүл /Буянт сум/

Багийн дүн

1-р байр Спортын мастер Нурлан дасгалжуулагчтай Ногооннуур сумын ЕБС

2-р байр Нурбат дасгалжуулагчтай Алтай сумын ЕБС

3-р байр С.Нуржайна дасгалжуулагчтай Цэнгэл сумын ЕБС