Сонирхогчдын УАШТ Дархан, Эрдэнэтэд зохиогдоно

900

Монголын даамын холбоо (MDF)-ноос мастерын болон дэд мастерын балл олгох тэмцээнүүдийг цэгцэлж журамлан, зохион байгуулалтын хувьд шинэ хэлбэрт оруулан Сонирхогчдын лиг, Сонирхогчдын УАШТ-ийг зохион байгуулах болсон билээ. Үүний хүрээнд 2018 онд Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд, 2019 онд Архангай аймагт, 2020 онд Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр суманд Даам сонирхогчдын УАШТ-ийг зохиогоод байна. Тэгвэл тус тэмцээнийг дараагийн хоёр жилд хүлээн авах аймгууд тодорлоо. Тодруулбал, 2021 оны тэмцээнийг Эрдэнэт, 2022 оны тэмцээнийг Дархан хотод зохион байгуулахаар болжээ.